加拿大pc

當(dang)前位(wei)置: 加拿大pc   校園指南  學校校歷

2014-2015學年第一學期教學日歷

作者: 來源:加拿大pc 發(fa)布時(shi)間: 2015年01月22日點擊數: 474

 

周次

星期

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

31/8

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

1/9

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1/12

8

15

22

29

5

12

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

3

10

17

24

1/10

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1/1

8

15

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

6

13

20

27

4

11

18

25

1/11

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

 

 

備注:   1. 老生831日報到、繳費、注冊、領取教材,91正式上課;9月  日~  日補考;2014級新生報到時間: 9798926日軍訓。

2.“中秋節”放假: 9698;“國慶節”放假: 9271072015年“元旦”放假: 20151114

3. 本學期學生上課結束時間為201519期末調上2014-2015-2前三周課程,時間安排以當時通知為準

4. 2014年(nian)11月22為職業技能鑒(jian)定(ding)全省統一(yi)鑒(jian)定(ding)日(ri);201412月  日為大學英語四、六級考試日;201312月  日為大學英語AB級考試日。

5. 表中空白(bai)為(wei)理(li)論教學周,斜體(ti)帶下劃(hua)線實(shi)訓項目為(wei)東區實(shi)訓。

 


加拿大pc